רכישת סימן מסחר

רישום סימן מסחרי מהווה למעשה "טאבו" על השם - (להבדיל) רישום  של נכס
על מנת להיות מוגן על-פי חוק, טעון סימן מסחר רישום בפנקס סימני המסחר המתנהל באגף הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר במשרד המשפטים. יש להגיש בקשה לרישום, בטופס הקבוע ולצרף לה דוגמה של הסימן. כמו כן, יש לשלם אגרת רישום.

סימני מסחר נרשמים כפי שהסברנו למוצרים או שירותים , או - או . לכל סימן תחום משלו וכן לכל תחום שירות לא ניתן לרשום סימן מסוים למגוון גדול של נותני שירות או מוצרים על כל סוג שונה יש לרשום בנפרד, צריך להגיש מספר בקשות שונות לגבי כל סוג ולשלם אגרה נפרדת לכל בקשה.

 

 

web site by AV