מהו סימן מסחר?

סימן מסחר הוא סימן המשמש לזיהוי.

 שימוש בסימן מסחר מהווה "קניין רוחני" ורישומו R  דומה לרישום בית בטאבו .

סימן יכול לשמש גם לנותן שירותים על מנת לזהות את מקור השירותים. במקרה זה, הוא מכונה "סימן שירות"
SM. סימן שירות מוגן באותו אופן שבו מוגן סימן מסחר TM.

 

   

 

web site by AV