היסטוריה
 
רשות הפטנטים
שאלות שכיחות
 
מחלקת סימני מסחר

שאלות שכיחות לגבי רישום והגנה על סימני מסחר

 

1. למי מיועד הליך של רישום סימן המסחר שלי?

אם יש לך סימן (מילה; מילים; אותיות; דמות; צליל; וכו') המשמשים אותך לסימון וזיהוי הטובין או השרותים שהנך מייצר, סוחר או נותן, הנך רשאי להגיש בקשה לרחישומו על פי פקודת סימני המסחר, נוסח חדש, 1972 ובדרך זו לקבל זכות בלעדית לשימוש בו ביחס לאותם טובין או שרותים.

 

2. איך אני מגיש בקשה לרישום סימן מסחר?

עליך למלא טופס בקשה, לשלם את אגרת ההגשה ושלוח למחלקה את טופס הבקשה בצרוף אסמכתא לתשלום.

 

3. כמה יעלה רישום סימן מסחר?

האגרה הנדרשת היא אגרת הגשה בלבד כקבוע ברשימת האגרות. אם תמנה עו"ד או עורך פטנטיםיהיה עליך כמובן לשלם לו שכר טרחה כמוסכם בניכם.

 

4. כמה זמן נמשך ההליך לרישום סימן מסחר?

בטרם רישום, כשרות הסימן לרישום נבחנת ע"י בוחני מחלקת סימני המסחר, בהתאם להוראות פקודת סימני המסחר. הליך הבחינה מתחיל כיון לאחר המתנה של שנה לערך, עקב ריבוי הבקשות. הליך הבחינה עצמו יכול להתארך עקב התכתבות חוזרת בין הבוחן לבין בעל הסימן. אם הבוחן שוכנע כי הסימן ראוי לרישום, יפורסם הסימן ביומן סימני המסחר היוצא לאור פעם בחודש. שלושה חודשים לאחר הפרסום, במידה שלא הוגשה התנגדות תשלח לך תעודת רישום.

 

5. האם ניתן להגיש בקשה לרישום סימן מסחר ללא שימוש בשרותי עורך דין או עורך פטנטים?

כן, אלא שאם בעל הסימן אינו מישראל, עליו לספק כתובת להתכתבות בארץ.

 

6. האם אפשר לקצר את הזמן עד לקבלת סימן מסחר רשום?

לפי תקנה 22 לתקנות סימני המסחר ניתן להגיש בקשה לבחינה על אתר בצרוף תשלום האגרה כדין. יש לנסות ולשכנע את הרשם באמצעות תצהיר חתום, כי קיימות סיבות מיוחדות המצדיקות את בחינת כשרותו המיידית של הסימן לרישום.

 

7. האם במסגרת בקשה אחת לרישום ניתן להגן על יותר מסימן אחד?

לא, בקשה אחת לרישום סימן מסחר יכולה להגן על סימן מסחר אחד בלבד.

 

8. האם יכול אדם לרשום את אותו סימן מסחר לגבי סחורות ושירותים שונים?

כן. ניתן להגיש אותו סימן לרישום בסוגים השונים על פי סיווג הסחורות והשירותים, בתנאי שהמגיש משתמש או מתכוון להשתמש בסימן לגבי הטובין או השירותים המבוקשים.

 

9. האם ניתן להשתמש בסימן טרם רישומו?

כן, הרישום רק מקנה לבעל הסימן זכות לשימוש ייחודי בסימן, אולם גם ללא רישום זכאי אדם להשתמש בסימנו.

 

10. האם בעצם הגשת הבקשה לרישום (בניגוד למצב בו כבר יש לי סימן רשום) מבטיחה לי זכות בלעדית בסימן?

לא, כל זמן שהסימן שהגשת טרם נרשם, אין לך זכות בלעדית לשימוש בו. כמו כן אדם אחר יכול להגיש בקשה לרישום סימן דומה או זהה. במקרה כזה יחליט הרשם על פי ראיות שיגיש לו כל צד זכותו של מי מהם עדיפה. תאריך ההגשה הוא רק אחד הפרמטרים, ולא החשוב בינהם, שעל פיהם יכריע הרשם בנושא.

 

11. האם רישום הסימן בישראל יקנה לי הגנה במדינות אחרות בעולם.

לא, ההגנה היא בישראל בלבד, יש לדאוג להגנה בכל מדינה ומדינה.

 

  

12. איך אני אדע אם סימן מסחר שבדעתי לרשום אינו בבעלות אחרים?

ניתן לערוך למטרה זו חיפוש לפני הגשת הבקשה לרישום. את החיפוש ניתן לערוך באתר האינטרנט ללא תשלום, או באמצעות הגשת בקשה לחיפוש לביצוע ע"י בוחני המחלקה. חיפוש ע"י בוחני המחלקה מותנה בתשלום אגרת החיפוש כקבוע ברשימת האגרות.

 

13. כמה זמן סימן מסחר רשום נשאר בתוקף?

אין הגבלה לאורך החיים האפשרי של סימן מסחר אולם כדי להאריך את תוקפו יש לשלם אגרת חידוש כדין במועד.

המידע נגזר ממשרד הפטנטים:

משרד המשפטים ראשי

פסקי דין שהאירו את עיני ע"י מיכלי

 

 

 
web site by AV