3

 

 

 

הצעד השלישי והאחרון הוא הגשת המסמכים לרשם הפטנטים על מנת להתחיל ברישום הסימן.

 

 

web site by AV