המרכז העולמי ללימוד קבלה מובנית

 

עין הרע  חוּט אדום האם יש בזה משהו?  או חוט תכלת

 

רוצה להסיר  עין הרע?  חוששים שיש לכם עין הרע?  איך מורידים עין הרע?


ראשית, אציין ואומר כי אין בספרות הקבלה העתיקה ובכתבי הקודש כל אזכור לקמע מחוט אדום המסוגל להרחיק אנרגיה שלילית כלשהי. ב"תוספתא", מסכת שבת פרק ו' הלכה א' נאמר: " מדרכי האמורי...הקושר מטוטלת על ירכו וחוט אדום על אצבעו". פעולה זו מוצגת "כדרכי האמורי", חסרת כל ערך וקרובה לעבודת אלילים האסורה באיסור גמור.
אזכור נוסף בכתובים, אם כי עקיף ביותר לחוט האדום שייתכן וגרם לקבלתה של התופעה המאגית הזו בקרב חלק מהעולם הדתי, הוא חוט הסיקרא (חוט אדום), שחצה את המזבח בבית המקדש לשני חלקים והפריד בין הדמים העליונים לדמים התחתונים.
רמז לקשר בין חוט הסיקרא לחוט האדום שעל פרק כף היד אנו יכולים למצוא במעשה הסימבולי רוחני, של הקפת קבר רחל בחוט אדום - הקפת קבר רחל בחוט אדום מטעינה אותו באנרגיות מגוננות מפני עין הרע ושאר מיני מזיקים. העניין מתמיה מפני שביהדות מייחסים סגולות רבות דווקא ל
צבע התכלת ("ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" ספר במדבר) ולא לצבע האדום הנקשר עם דינים.

הצמיד האדום הוא מסורת עתיקה. מקיפים את קברה של רחל אמנו 7 פעמים עם סליל חוטים ולאחר-מכן חותכים אותו לחתיכות קטנות. על-פי מסורת זו, אלו שעונדים צמיד זה מוגנים מפני עין הרע.
עין הרע הוא שם כללי שניתן לאנרגיות שליליות הנוצרות על-ידי אנשים המסתכלים עלינו בקנאה וברגשות שליליים. החוט האדום האמור להדוף אנרגיות אלו.
זוהי אמונה מקובלת למדי, ונראה כי היא לא יכולה להזיק. אך התלמוד (במסכת פסחים, דף קיא) אומר כי עין הרע יכולה לפגוע רק בי שמאמין בה, ולא יכולה לפגוע באלו שמתעלמים ממנה. כך, דרך אפקטיבית (וגם זולה יותר) היא פשוט להתעלם מכל הנושא.
אם הינך חושש שאנרגיות שליליות פגעו בך, ישנם פתרונות אחרים. הכוח הטוב ביותר כנגד האנרגיה השלילית הוא אנרגיה חיובית של טוב וחסד. החוט האדום לא מהווה תחליף לתפילה , נדבה לצדקה או התנהגות מוסרית.
רכישת חוט אדום היא מעשה קל בהרבה, אך אם תעשה זאת העולם לא יהפוך למקום טוב יותר. האנרגיה השלילית עדיין קיימת, רק שהיא לא תפגע בך. לעומת זאת, אם תוסיף בעשיית מעשים טובים ובקיום מצוות, תחליש את כוחן של האנרגיות השליליות עד שייעלמו לחלוטין.
 

אתם נמצאים ממש באמצע החיים, ומרגישים שמשהו לא טוב קורה,  הפרנסה נעצרת,פתאום בעיות רפואיות, פריון, פוריות, תחושה של חסימה במזל, בעיות בשלום בית,   פרנסה תקועה, מחלה שצצה פתאום, , זיווג שלא נמצא, חוסר מזל בחיים, לא מוצאים עבודה, או שאתם מפוטרים ממקום העבודה, בעיות בשלום בית. יש כאלה שחושבים שזה מקרה, ויש שחוששים שיש כאן עין הרע חס ושלום.תפילין, מזוזות

 •  
 
 
המקובלים ידעו  כי מחשבותינו מעצבות את מה שאנו מכנים "מציאות", ממש כפי שהמציאות משפיעה על מחשבותינו. אנו מה שאנו חושבים. אנחנו יותר מאשר צופים במציאות, ויותר מאשר שותפים למה שקורה סביבנו. העקרונות הבסיסיים של חכמת הקבלה מלמדים שהאדם נושא באחריות למה שקורה לו ולסביבתו, כי ניתן לו כוח עצום להשפיע על היקום. אולם, ישנם שני תנאים שחייבים להתקיים כדי להבטיח שליטה בחיינו ובגורלנו; ראשית, נדרשים ידע והבנה שינחו אותנו כיצד לשנות את הטבע האנושי ואת התנהגותו כדי לשפר את איכות החיים. שנית, עלינו ליצור עבורנו מגן ביטחון על ידי מעשים וכלים רוחניים, כדי להתגונן מפני האנרגיות השליליות הקיימות ביקום.

במשנה, מסכת אבות, פרק ב', משנה י"א מובא:
"רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם"

חכמת הקבלה מלמדת שרוב מקרי המחלות, האסונות או התאונות נובעים כתוצאה מעין הרע, מלשון הרע, משנאת חינם ומאנרגיות שליליות שאנו חשופים אליהם. כיוון שתפקידן של אנרגיות אלה להרוס כל אשר נקרה בדרכן, על כל אדם לנהוג זהירות כדי לא להיות חשוף לכוחות אלו.

מהן אנרגיות אלו? וכיצד ניתן להימנע מחשיפה להשפעתן?

בספר הזוהר נאמר:
"והוא שאמר רבי שמעון, כל אדם שעינו רעה, עין המשחית שורה עליו, והוא נקרא משחית העולם, וצריך האדם להישמר ממנו, שלא יקרב אליו, ולא יינזק. ואסור לקרב אליו בגלוי. כלומר שיהיה נגלה לעינו הרעה. ומשום זה, מאדם רע עין צריכים להישמר ממנו..." (פרוש הסולם, כרך ג', פרשת נח סעיף קצ"ז)

כוח העיניים

על פי חכמת הקבלה העיניים מייצגות את ספירת חכמה (מדרגה גבוהה מאד בעולמות הרוחניים). כתוצאה מכך, אנרגיה אדירה יכולה להיות מועברת באמצעות העין לאדם אחר או לעצם - לטוב או לרע. אם האנרגיה, המשודרת על-ידי מבטים או מחשבות, היא בעלת אופי שלילי והאדם הקולט אותה אינו מוגן, החצים "הוירטואליים" של ה"רעל" חודרים לתוך חורים במערכת ההגנות של האדם, ופוגעים בו, הן גשמית והן רוחנית, לכן אנרגיה שלילית עלולה לגרום לבעיות ולעיכובים שונים. ייתכן מצב שבו מישהו אינו מתכוון לגרום נזק במזיד, אך בשל חסר כלשהו שקיים אצלו, הוא יקרין זאת עלינו ויפגע בנו. ניתן לדמות תופעה זו לטיל אוויר שננעל על מטוס האויב והורס אותו. ברגע שהאנרגיה השלילית הפכה לחלק אינטגראלי מהגוף, הוא הופך להיות פגיע לכל מה שמגיע מהיקום.

העין יכולה לשמש מכשיר ריפוי רב עצמה, כפי שהיא יכולה להיות גם מכשיר הרסני.

"על שנאת חינם נחרב בית המקדש, ומשום אהבת חינם הוא ייבנה שוב".

כך מסביר התלמוד. שנאה, על פי חכמת הקבלה, יוצרת פירוד ולכן נחשבת לעבודה זרה. תוצאותיה הן החושך הרגשי שאדם רווי שנאה וסביבתו חווים. חושך זה פותח פתח לאנרגיות שליליות, ומאפשר להן לחדור פנימה.

אכילה

בספר הזוהר, פירוש הסולם, פרשת שמות, סעיף כ"א, כ"ג קוראים:
"אל תלחם את לחם עין הרע, משום שהלחם או ההנאה מאותו אדם שהוא רע עין, אינו כדאי לאכול וליהנות ממנו..."

"אמר רבי יצחק, מי שהוא בעל נפש, שאוכל יותר משאר בני האדם או מי שהולך אחרי מעיו, דהיינו שדרכו למלא את בטנו בתענוגים, אם פגש אותו רע עין, ישחט את עצמו ולא יאכל מלחמו, כי אין לחם רע בעולם זולת הלחם של רע עין..."
האוכל, מסביר ספר הזוהר, סופג אנרגיה, והמודעות שאנו מחדירים בו היא זו שנכנסת לגופנו ומשפיעה על בריאותנו. אכילה או שתייה בבית או בחברת אנשים שבתוכם נמצאת אנרגיה שלילית מסוכנת עד כדי מוות. לכן בזמן האכילה חשוב להקפיד להיות במקום שמעניק לנו הרגשה טובה ובחברת אנשים שנעים לנו לשהות במחיצתם.

לשון הרע

"לא תלך רכיל בעמך" (ויקרא, פרק י"ט, פסוק ט"ז)

"...יש רוח אחד שעומד על כל בעלי לשון הרע. כי כשבני האדם מתעוררים בלשון הרע, או אדם אחד שנתעורר בלשון הרע, אז נתעורר רוח הרע הטמא ההוא שלמעלה...והוא נכנס למעלה וגורם בהתעוררות ההיא של לשון הרע, מוות וחרב והרג בעולם. אוי לאלו שמעוררים את צד הרע הזה ואינם שומרים פיהם ולשונם, ואינם דואגים על זה. שאינם יודעים, שבהתעוררות שלמטה תלויה התעוררות של מעלה, בין לטוב ובין לרע." (ספר הזוהר, פירוש הסולם , כרך י' , פרשת פיקודי, סעיף תתע"ה)
על פי חכמת הקבלה העולם נברא מהבל, ממילים. כך, כל מילה שאנו מבטאים יוצרת עולם - חיובי או שלילי. "חיים ומוות ביד הלשון", מסביר לנו ספר משלי (י"ח, כ"א).

האר"י, ב"שער רוח הקודש" מוסיף שהמילים הן מלאכים חיוביים או שליליים שנוצרו מהדיבור שלנו, ומגנים עלינו או מזיקים לנו. קיים רצח במובן הגשמי ורצח באמצעות דיבור. לפני שאדם הוציא מילה מפיו, מילה זו הייתה תחת שליטתו בלבד. לאחר שהוציא אותה הוא שיחרר אנרגיה ליקום, המילה כבר אינה בשליטתו, וכל אדם חופשי לעשות בה כרצונו. על פי החוק הפיסיקאלי של סיבה ותוצאה כל פעולה יוצרת פעולת תגובה. כך לשון הרע פוגע בשלושה אנשים: באדם שדיבר לשון הרע, במי שהקשיב ובאדם שעליו דובר.

ספר הזוהר, "ר' חייא פתח ואמר אחריו המקרא "לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תשים מכשול"(ויקרא, י"ט)...בוא וראה מי שמקלל חברו והוא נמצא לפניו וביזה אותו, הוא כאילו שפך את דמו, ומקרא זה מדבר, בשעה שאין חברו לפניו והוא מקללו, דבור ההוא עולה למעלה ומקטרג עליו...וכמה מלאכי חבלה מתחברים בקול הזה..." (פירוש הסולם, כרך י"ב, פרשת קדושים, סעיפים פ"ט - צ' )

החשופים ביותר לאנרגיות אלה הם ילדים ונשים בהריון.

ילדים נחשבים להרבה יותר פגיעים מאנשים בוגרים. הסיבה לחולשתם היא היעדר הרצון לתת, רצון שמתחיל להתהוות רק בהגיעם לגיל שלוש-עשרה (בנות בגיל שתים-עשרה). עד גילאים אלה הרצון לקבל לעצמו בלבד הוא הדומיננטי אצל ילדים וכתוצאה מכך הם מושכים אליהם כל צורה של אנרגיה שלילית.

כדי שנוכל להתחבר לזרימה החיובית שביקום, עלינו להבין את ההשפעות שיש לאנרגיות השליליות, ולהקיף את עצמנו בחומת מגן רוחנית שתגן עלינו ועל הקרובים לנו מפניהן.

ספר הזוהר מבהיר שהשליליות המופיעה בחיינו - כשאנו מייחסים אותה בטעות למעשיו של האל - אינה אלא סילוף של תהליך הבריאה; אירועים כגון אסונות טבע, מחלות וכד', נובעים ממעשינו אנו, ויש בידינו כוח למנוע או למגר אותם מחיינו. למרות שהעולם סביבנו שטוף קנאה ורוע - הרי כמו נוח בזמנו - אנו יכולים "לקחת את העניינים לידיים" לטובת עצמנו ומשפחותינו.

אמצעי הגנה לבית/לחדר/למשרד

ספר הזוהר
ספר הזוהר הוא מקור לברכה ולהגנה בכל מקום אשר הוא נמצא בו.

מזוזה
ספר הזוהר, פרוש הסולם, כרך ט"ז, פרשת ואתחנן, סעיף ע"ב
"מצווה היא שהאדם יקבע מזוזה לפתחו, שיהיה כל אדם נשמר על ידי הקב"ה כשיוצא מן הבית וכשיבוא אל הבית. וזה סוד "ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם". כי סוד המזוזה הוא נמצא תמיד על הפתח...וזו מדרגה שנקרא שומר, להימצא בשמירה".
המזוזה היא מכשיר רב עוצמה שמתפקידו לשמור ולהגן על כל אנשי הבית. היא עשויה יריעות קלף שעליה כתובות שתי פרשיות מתוך "קריאת שמע", ובגב המזוזה - צירופי אותיות בעלי כוח של הגנה. בכוחה של המזוזה להרחיק אנרגיות בלתי רצויות מכל סוג שהוא מהבית ומדייריו: בעיות בריאותיות וכלכליות, רגשות שליליים, מריבות וכד'. תפילת "קריאת שמע" החרוטה במזוזה היא אחד מאמצעי התקשורת העוצמתיים ביותר שנועדו לחזק את החיבור בין העולם הרוחני לבין העולם הגשמי, ולאפשר זרימה של אור לחיינו ללא הפרעה.

עוצמתה של המזוזה נקבעת על-פי:

1. חומרי הגלם שמהם היא עשויה.
2. התוכן הכתוב במזוזה.
3. תהליך הכתיבה: הכוונות, (המדיטציה) של סופר הסת"ם (ספר תורה, תפילין, מזוזה).

כיצד בוחרים מזוזה כדי שתמלא את תפקידה ביעילות?
נוודא:


1. שהמזוזה נכתבה בידי סופר סת"ם בעל הסמכה.
2. שהמזוזה נבדקה ועברה הגהה על ידי גורמים מוסמכים.
3. שהמזוזה נבדקה גם במחשב ונמצאה נקייה מטעויות.
4. שהמזוזה נכתבה על ידי סופר בעל מודעות לתפקידו.

חוט אדום

"החוט האדום" מגיע ישירות מקבר רחל, הינו מקור הגנה רב עוצמה.
רחל - מייצגת את הכוח המטאפיסי של "אמא". על פי חכמת הקבלה היא מייצגת את ספירת "מלכות" - העולם הגשמי בו אנו חיים, ושואפת להגן עלינו מכל רע. אחת הדרכים להשתמש בכוח הזה היא לאצור את העוצמה שבקבר רחל בבית לחם. זאת עושים ע"י סיבוב חוט צמר אדום סביב מצבת הקבר, בימים המתאימים לכך (שמתגלה בהם כוח מיוחד, הילולות וכו'), ע"י אנשים היודעים לייצר חיבור לכוח ההגנה המתגלה שם, קשירת החוט על פרק יד שמאל (קו שמאל- מייצג את הקוטביות השלילית, כאשר הצבע האדום מייצג את אותו התדר) תוך אמירת פסוקי "אנא בכח", מחזקת את מנגנוני ההגנה האנרגטיים הטבעיים שלנו. כשניתקל באנשים שיש בכוחם, בכוונה או בשוגג לרוקן אותנו מאנרגיה חיובית, האנרגיה האצורה בחוט האדום תהווה הגנה עבורנו, בעיקר כאשר אנחנו במצבי חולשה (דבר שטבעי לכל אדם וגם לכאלו שנמצאים בדרך רוחנית) ותשמור על האיזון האנרגטי שלנו. אין צורך להסיר את החוט במקלחת וכו', החוט ייפול כאשר הוא יתרוקן מאנרגיה חיובית. תוחלת חיים של חוט על ידו של אדם יכולה לנוע מכמה ימים עד קרוב לשנה ויותר.

כיצד קושרים את החוט האדום?

1. רצוי שאדם המבין את משמעותו של החוט האדום יקשור לנו אותו. אם אין אדם כזה בנמצא, יכול אדם לקשור את החוט האדום לעצמו.
2. יש לקחת חוט ארוך מספיק ולהקיף בו את פרק כף היד השמאלית. הקשירה תיעשה במקביל לאמירת פסוקי "אנא בכוח".
3. ללאחר מדיטציה מתאימה יש לומר את הפסוק הראשון, ולבצע את הקשר הראשון. יש לחזור על הפעולה תוך אמירת יתר הפסוקים. לאחר הפסוק השביעי יש להשלים גם את הפסוק האחרון הנאמר בלחש, ורק אז לכרוך את הקשר השביעי.

הערה: בכל מקרה עדיף להסיר את החוט בכוח הידיים, ולא לגזרו במספריים, למרות שגזירה במספריים אינה פוגמת בחוט.

צמח המרווה

ספר הזוהר, פירוש הסולם, כרך י', פרשת ויקהל, סעיף תס"ו- תס"ז:
"....וכשעלה עמוד העשן ההוא מאותו מעלה עשן...ונעבר ממנו הזוהמא של היצר הרע... משום שקטורת הוא שבירת היצר הרע ודאי בכל הצדדים. וכמו שהציץ היה קם על נס, כך קטורת, שאין לך דבר בעולם לשבר את הס"א חוץ מקטורת...ועומדת לבטל כישוף ודברים רעים מבית..."
צמח המרווה היה מפורסם במהלך ההיסטוריה בתכונות הטבעיות שלו: הוא שימש לצרכים רפואיים, קוסמטיים וטקסיים, לספיגת שליליות ולהסרת הפרעות ומתחים העלולים לגרום להיעדר מזל.

בספר הזוהר,פירוש הסולם, כרך י' פרשת ויקהל ,סעיף תע"ה מופיע:
"בוא וראה, זה, מי שהדין רודף אחריו הוא צריך לקטרת הזו...כי הקטורת היא עזרה שיסתלקו הדינים ממנו..."
מומלץ להשתמש בקטורת מדי פעם בבית או במשרד. יש לסגור את כל הפתחים, כולל את הדלתות לחדרי הנוחיות, להדליק את עלי המרווה היבשים, ולעבור איתם מחדר לחדר. לפני הפעולה רצוי לקרוא בספר הזוהר כרך י"ד בפרשת "בלק" המשמשת כהגנה מפני אנרגיות שליליות. אחרי הקריאה בזוהר, יש לעבור בבית לאורך הקירות נגד כיוון השעון, תוך כדי המעבר בבית יש לומר את פסוקי "אנא בכוח" שוב ושוב עד שעברנו על כל הבית, תוך כוונה לטהר כל אנרגיה שלילית שנמצאת בבית. לסיום פותחים את הדלתות והחלונות מתוך כוונה לשחרר את כל השליליות החוצה וכל אנרגיה שאיננה חיובית ואיננה שייכת לבית

מדיטציה על הצירוף א.ל.ד מתוך ע"ב שמות המקובלים מתארים צירוף זה ככלי מלחמה בלתי מנוצח, שם זה מבטיח ניצחון בשדה הקרב העתיק והחשוב בהיסטוריה האנושית - המאבק נגד עין הרע שלנו ושל זולתנו.

"אנא בכוח". ראה הסבר

להרחבה:
ספר הזוהר, פרוש הסולם, כרך י"ד , פרשת בלק.
ספר הזוהר,פירוש הסולם, כרך י', פרשת ויקהל, סעיף תס"ו- תס"ז.
ספר הזוהר, פרוש הסולם, כרך ט"ז, פרשת ואתחנן, סעיף ע"ב - ע"ז.
קלטת סוגיות בקבלה פרשת בלק.
ספר הזוהר, פירוש הסולם, כרך י"ב, פרשת קדושים, סעיפים פ"ט- צ'.


 

התלמוד מספר על תופעת עין הרע

 • התלמוד בבלי, שזה תורה שבע"פ  מתייחס לתופעת עין הרע שגורם לאנשים רבים להיפטר מהעולם דרך  עין הרע שמישהו גורם.

   הגמרא מציינת לגבי עין הרע  כי רב אבא אריכא, הלך לבית הקברות, ומצא ש 99%  מכל מאה אנשים שקבורים בבית הקברות, לא מתו מוות טבעי, אל  מתו כתוצאה מאנשים שגרמו למוות ע"י  עין הרע למתים ששוכבים בבתי הקברות.

 •  

 • והנה מובאה מחז"ל חכמינו זכרונם לברכה,  עוד אירוע שממנו נלמד שעין הרע נשלט בעולם. מסכת ברכות דף כ. עמוד א. הגמרא עוסקת בעניין עין הרע, ומראה שחז"ל חששו  מאנשים שמזיקים דרך  עין הרע  שיש לחשוש מפניה. 

   

 • רבי יוחנן הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה, אמר: כי סלקן בנות ישראל ואתיין מטבילה מסתכלן בי, ונהוי להו זרעא דשפירי כוותי. (רבי יוחנן שהיה יפה תואר, היה יושב בפתח המקווה של הנשים כאשר הן טבלו בנהר, . אמר: כשעולות בנות ישראל ובאות מן הטבילה, תראנה אותי, ואז יהיו להם ילדים יפים כמוני. אמרי ליה רבנן: לא קא מסתפי מר מעינא בישא? (שאלו חכמים את רבי יוחנן, , אינך מפחד מעין הרע של הנשים שיסתכלו עליך?) אמר להו: אנא מזרעא דיוסף קא אתינא, דלא שלטא ביה עינא בישא, (ענה לחכמים רבי יוחנן, אני צאצא של שבט יוסף שלא שולטת בהם עין הרע). ומסבירה הגמרא את המקור המקראי לכך:) דכתיב: בן פורת יוסף בן פורת עלי עין. ואמר רבי אבהו: אל תקרי עלי עין אלא עולי עין. רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא: וידגו לרוב בקרב הארץ מה דגים שבים מים מכסין עליהם ואין עין הרע שולטת בהם - אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם. 

   

 •  הסיפור של רבי יוחנן עם החכמים מלמדת, שאם רבי יוחנן לא היה צאצא של יוסף, אז עין הרע, יכלה לפגוע גם בו. מכאן שהחכמים ראו בעניין עין הרע כשולטת,  אם לא בבני יוסף, הרי שבאנשי העם הפשוטים ובדגים.

 

 • אם את או אתה מרגישים שהכח השלילי של עין הרע, פוגעים בהצלחתכם בחיים, ואנשים רעים גרמו לעין הרע, ולחוסר מזל בחיים,  או מחלה כתוצאה של עין הרע,  או אי מציאת עבודה, או בעיות במקום העבודה עקב עין הרע, ניתן לשנות את המצב הזה.
 •  

לחש נגד עין הרע 

  

70ש"ח

   

הסרת עין הרע באמצעות קמיע

180 ש"ח

  

 

וכתוב: אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. מכאן שרוע של עין הרע גורם לחוסר ברכה.

בספר "כתר שם טוב", לבעל שם טוב הקדוש זיע"א, כותב הבעש"ט אודות סגולה זו כמילים הללו: "אם נקלע אדם לסכנה וצריך לנס, יתן ח"י גדולים (במטבעות) בשביל נרות בית הכנסת ויאמר: "אני מנדב ח"י "גדולים" בשביל נשמת רבי מאיר! אלקא דמאיר ענני! יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם ששמעת תפילת עבדך "מאיר" ועשית לו ניסים ונפלאות, כן תעשה עמדי ועם כל עמך הצריכים לניסים נסתרים ונגלים, אמן כן יהי רצון". 

 

 • חנה ,  אימו של שמואל הנביא, שהייתה עקרה שנים  רבות, והגיעה למשכן שילה  על מנת שתיפקד בבן (שבסוף נולד לה שמואל הנביא).  

   

 • מסופר בתלמוד בבלי, במסכת ברכות,דף ל"א עמוד ב.  כהתנא רב דימי הגיע מארץ ישראל לבבל,  אמר על ש חנה ביקשה שהבן שיוולד  יהיה:

   

 • לא ארוך (גבוה)

 • ולא גוץ (לא נמוך)

 •  לא קטן (רזה) ולא אלם (שמן)  

 •  

 • לא צחור (לא לבן)

   

 • ולא גיחור (לא אדמומי)

   

 • לא חכם (מידי)

   

 • ולא טיפש

   

 • מסביר רשי הקדוש, מדוע לא חכם מידי? שלא יהיה תימה בעיני הבריות ומתוך שנדברין בו שולטת בו עין הרע

 

 

 

עין הרע היא מושג מיסטי, לפיו גורלו של אדם מושפע מרגשי הזולת כלפיו, ובפרט מרגשי קנאה. בתרבויות שונות, וגם ביהדות, מקובלים אמצעים שונים להגנה מפני עין הרע, ובהם קמעות, טקסים פולחניים ותפילות.

מושג עין הרע מופיע כבר בגמרא, שם יוחסה ליוסף סגולה שלא שולטת בו עין הרע.

 

 

  האי מאן דעייל למתא ודחיל מעינא בישא (מארמית: מי שבא לעיר וחושש מעין הרע)... ולימא הכי (ויאמר כך): אנא פלוני בר פלוני מזרעא דיוסף קאתינא (מזרעו של יוסף אני בא) דלא שלטא ביה עינא בישא (שלא שולטת בו עין הרע). שנאמר: (בראשית מט, כב) "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" וגו' - אל תקרי 'עלי עין' אלא 'עולי עין'. ר' יוסי בר' חנינא אמר: מהכא (מכאן): (בראשית מח, טז) "וידגו לרוב בקרב הארץ" - מה דגים שבים מים מכסים עליהם ואין עין רעה שולטת בהם, אף זרעו של יוסף אין עין רעה שולטת בהם.  
-- גמרא ברכות נה, ב

חכמי ישראל לדורותיהם מסבירים שההשגחה העליונה משפיעה על מצבו של האדם בהתאם למעשיו ומעמדו המוסרי. לרוב כף הדין מוטה לצד החסד ודנים את האדם לכף זכות . כאשר אדם מקנא באדם אחר הוא כביכול מערער על החלטת ההשגחה לגבי אדם זה כאומר "מדוע מגיע לו לזכות ביופי עושר חכמה וכדומה" וכך על ידי ביצוע של משפט חוזר עלול האדם הנשפט להיפגע. יוסף הוא סמל האדם שבטוח בדרכו ובאמונתו וכל יופיו וחכמתו אינם משמשים אותו לגאווה אלא להועיל לסובבים אותו. תכונה זו הופכת כל אדם שמאמץ אותה לבלתי פגיע מעין הרע.

מחלות ואסונות מכל המינים והסוגים יוחסו לעין הרע. המחזיקים באמונה זו נוטים לחפש אנשים בעלי תכונות חיצוניות יוצאות דופן וליחס להם כוחות מזיקים של עין הרע. למשל, באוכלוסייה שרובה בעלת עיניים שחורות מתייחסים בחשד לאנשים בעלי עיניים כחולות ולהיפך. כן נוהגים להיזהר מפני פוזלים ואנשים בעלי מבט חודר.

לפי האמונה העממית, כל אדם חשוף לעין הרע, אך הסכנה עומדת במיוחד כלפי אנשים בעלי מעמד מיוחד, לגברים ונשים מצליחים או מצטיינים ביופיים או באושרם, ולתינוקות.

מקובל שלא להפליא בדברי שבח והתפעלות מתינוקות כדי שלא למשוך אליהם את עין הרע. בעלי הצלחה נזהרים מלהתפאר בהצלחתם, ועשירים נמנעים מלהציג לראווה את עושרם. מלבד זאת נזקקות הבריות למיני אמצעים להגנה מפני עין הרע. יש שנושאים מראות, המחזירות את המבטים, אחרים נושאים קמעות ממינים שונים, סרטים אדומים מגנים על ילדים, חרוזים עשוים אבן טורקיז נחשבים כאמצעים הגנה יעילים בארצות האיסלאם. קמע נפוץ מאוד בארצות האיסלאם גם בקרב היהודים, עשוי בצורת כף יד בעלת אצבעות פשוטות (חמש אצבעות ומכאן שמו - "חמסה"). הורים שמים בכיסי ילדיהם קצת מלח או פירורי לחם. כיוון שעין הרע פוגעת גם בבהמות, תולים הערבים בצווארי הגמלים והחמורים חרוזי טורקיז, ואילו באירופה נוהגים לתלות זנב שועל בין עיני הסוס.

כדי להגן על הבית מפני עין הרע נהגו חלק מיהודי מארצות האיסלאם לצבוע את מזוזות הדלת בכחול. יהודים אשכנזים נהגו להוסיף את המילים "בלי עין הרע" כשהם מדברים בשבחו של מישהו. ואילו הספרדים נהגו לומר גם "בן פורת יוסף" (בראשית מט, כב), מכיוון ולפי המסורת התלמודית אין העין הרעה שולטת בזרעו של יוסף.

חוּט אדום האם יש בזה משהו?
 
חוּט אדום האם יש בזה משהו?
מאת הרב אהרון לופיאנסקי
 

ישנם מקרים מיוחדים בהם אדם מוצא את עצמו חייב לפנות אל המגוחך בהתגלמותו. זמן שבו חוטים "קבליים" - שנכרכו תחילה סביב קבר רחל ונקשרו אחר כך כצמיד על הזרוע כמרחיקי "עין הרע" - הופכים לצעקה האחרונה באופנה ההוליוודית, ונמכרים במחיר מטורף של 26$ לחתיכה! זמן שחוטים אלה מצליחים לגרור את המיסטיקה היהודית העתיקה והקדושה, לתוך כתבת עמוד בת 6 טורים ב"ניו-יורק פוסט" - הוא ללא ספק אחד מאותם מקרים מיוחדים אלה.

כמה כוכבים הוליוודיים מלאי חרטה, פנו לחפש אחר משמעות בחייהם, בתוך המסורת הקבלית הנשגבת. סוחר פיקח הפך ל"מקובל" ותרגם את צרכיהם למונחים כלכליים. הוא סינן את דרישות הקבלה שאינן ניתנות לשיווק, והציג קבלה שאינה דורשת מחסידיה, יותר מאשר מעט מזומנים. מלות התוכחה בזוהר ובאר"י ז"ל - שני כתבי הקבלה הבסיסיים ביותר - נגד נהנתנות וזימה, איכשהו הועלמו מן העין.

האם משהו עומד מאחורי עסקי החוטים האלה? האם יש דבר כזה שנקרא "עין הרע"?

ראשית, בהחלט לא קיים שום מקור קבלי אמין, לקשירת חוטים מסביב לזרוע על מנת לגרש את עין הרע. יחד עם זאת, מנהג כזה אכן קיים אצל חלק מהיהודים האדוקים, אף על פי, שאינו מוזכר בשום כתב קבלי שהוא.

קיים אמנם אזכור כלשהו בתלמוד למנהג של קשירת קבוצת עשבים או אבני חן וענידתם על מנת לגרש את "עין הרע". אך אין שם כל התייחסות לגבי צבע מיוחד, רחל אימנו או חוטים. ראוי לציין שהנושא מוזכר כבדרך אגב, בהתייחס לחוקי שמירת השבת.

אחד מתלמידי החכמים האדירים בתקופה האחרונה, הרב מדבריצין, הזכיר זאת כמנהג שראה בבית אביו, אך למרות חיפושיו המדוקדקים הוא לא הצליח למצוא מקור כתוב למנהג הזה.

החדשות הטובות הן, שקיים מקור ברור ומוקדם המזכיר קשירת פתיל אדום נגד עין הרע, וזהו "התוספתא" - כתב תלמודי מוקדם (שבת, פ' ז-ח). החדשות הרעות הן, שמצוין שם בפירוש, שקשירת חוט אדום על האדם היא איסור חמור. פעולה זו מוגדרת כ"דרכי האמורי" - מנהג חסר ערך הנובע מתוך אמונה טפלה ואף קרוב לעבודת אלילים.

על אף שספרות הלכתית מאוחרת יותר רומזת, שלא בהכרח חייבים לנהוג על פי דברי אותה תוספתא, זה עדיין לא הופך את המנהג לראוי לשבח, אלא, לכל היותר - ל"נסלח".

"עין הרע"

הבה ננסה לרדת אל שורש העניין של "עין הרע" ולהשלכותיה. "עין הרע" מוזכרת בתלמוד ויש לה השלכות מעשיות בהלכה היהודית. דוגמא לכך נמצא בגמרא: "אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בקמותיה" (בבא בתרא ב' ע' ב') - ובמלים אחרות אסור להתבונן בשדה חברך, כאשר הדגן בשדהו עולה גבוה ומוכן לקציר, על מנת שלא להזיק לו. התיאור המוצלח יותר של "עין הרע", הוא "מצב שבו משהו מזדקר ובולט לעין, עד שהוא מעורר באחרים תחושות של קנאה וחוסר נוחות".

כיצד עין הרע יכולה לגרום לנזק בשדה של האחר? התשובה מתוארת היטב על ידי אחד מגדולי המוסר במאה האחרונה, הרב אליהו דסלר:

 

"...שפעולת עין הרע מושרשת בעובדה שנפשות כל בני האדם קשורות ומעורות זו בזו, וחייהם תלויים זה בזה בשרשם הרוחני, ואם אחד מקנא בחברו ועינו צרה בו... יתכן ויוכל לגרום על ידי זה למעט מחברו שפע החיים, וממילא יהיה יותר עלול לנזקים ולאסון." (מכתב מאליהו ד')

"...אבל זה שעל ידו היה לחברו צער של קנאה הוא גם כן נענש, ויכול להפסיד את עושרו..." (מכתב מאליהו ג')

 

האלוקים ברא עולם הבנוי ממרכיבים רבים. המרכיבים השונים אמורים לפעול בהרמוניה זה עם זה. אבל אם אחד מהאלמנטים במערכת מתחיל להפוך לאיום וחורג מגבולותיו, המערכת מתקנת את עצמה ומרכיב חריג זה נבדק ומתוקן.

מין שגדל מעבר לנקודה מסוימת, מוצא איכשהו אויב "טבעי", שמצמצם את התפתחותו.

אפשר למצוא לכך דוגמאות במערכת האקולוגית, כשפרטים מסוימים, הגולשים ל"פעילות יתר" וחורגים מגבולותיהם ו/או פועלים נגד יריביהם, מצטמצמים וחוזרים למימדיהם הטבעיים. למשל, מין שגדל מעבר לנקודה מסוימת, מוצא איכשהו אויב "טבעי", שמצמצם את התפתחותו. אף מין אינו מורשה לקחת שליטה ולהתפשט.

דברים אלה מתאימים לעולם הפיסי, אך לא פחות מכך גם לממד האנושי. אדם שמזלו מתחיל לנקר את עיני כולם, גורם להתעוררות של התנגדות בעולם הסובב אותו. הוא חורג מעבר לגבולותיו הטבעיים, וכאילו פורץ לתחומם של האחרים. הכאב והצער שנגרמים בעטיו לאחרים, בזמן שהם חוזים בהצלחתו, הם אלה שמעוררים את "עין הרע" (מונח שמשמש לתאר את מבטם הכאוב). הקנאה והמרירות שהאדם עורר בסביבתו, יחזרו אליו כבומרנג וייגבו את המחיר, ממי שהפר את שיווי המשקל וההרמוניה. חוקי הטבע המטאפיסיים יאזנו מחדש את שיווי המשקל, ויחזירו את האדם למימדיו ולגבולותיו הטבעיים. נפילתו של הגדול ומנקר העיניים, היא גילוי קלאסי של חוק זה.

אמת מופשטת

התופעה העל-טבעית של "עין הרע" שייכת לקבוצת התופעות ה"סגוליות". "סגולות" הן השפעות מטאפיסיות שאינן ניתנות לבדיקה פשוטה ומדויקת, אבל פועלות בכיוון כללי כלשהו. בכדי לקבל מושג על המציאות המופשטת הזאת, נשתמש כמשל, בהשוואה בין פיסיקה לפסיכולוגיה. חוקי הפיסיקה מתאימים לכל התרחשות בודדת, בפרמטרים בדוקים, קבועים ומדויקים. כך, כל מאסה, ללא יוצא מן הכלל - מושכת כל מאסה אחרת, בדיוק באותו אופן.

פסיכולוגיה, מצד שני, על אף שהיא מבטאת אמיתות גדולות, אינה יכולה להגדיר אותן בדיוק ובצורה קבועה כפי שעושה זאת הפיסיקה. יש בה יוצאים מן הכלל, וכל מקרה שונה במעט מחברו.

נראה בבירור תבנית חוזרת, שאנשים אשר נפנפו ביהירות בהצלחתם, סבלו מכך בסופו של דבר.

אותו אפיון מתאים גם לנושא של "עין הרע". זוהי אמת מופשטת ולא גשמית. היא פועלת על פי חוקים כלליים, אבל ישנם הרבה שינויים דקים וכמה יוצאים מן הכלל. אם נבדוק דוגמאות רבות לאורך תקופת זמן ממושכת, נראה בבירור תבנית חוזרת, שאנשים אשר נפנפו ביהירות בהצלחתם, סבלו מכך בסופו של דבר. אנחנו לא יכולים להציג חוקי ברזל ששולטים בתופעה, אנחנו יכולים גם למצוא מגוון של הסברים "טבעיים" לכך, אבל בכל זאת נראה שתופעה זו חוזרת על עצמה שוב ושוב.

דוגמא מושלמת למקום, שבו נתן לחזות בברור באפקט הזה, היא הוליווד. איזו חברה עוסקת יותר ב"להראות לכולם" - גם על המסך וגם בחיים הפרטיים - ואיזו חברה מתפקדת בצורה לקויה יותר? חברה זו, שמכרה את האהבה תמורת תאווה, את החוכמה בעד שנינות, ואת הפנימיות עבור חיצוניות, הפעילה מנגנון של השמדה עצמית בתהליך זה. משפחות, חברים ואמונות קמים ונופלים במהירות, נולדים עם שקיעת החמה ומתנדפים עם עלות השחר.

תרופה בדוקה נגד "עין הרע"

האם ישנה תרופה נגד "עין הרע"? כן. ישנה תרופה בדוקה, שהיא הרבה יותר זולה מהפתרונות המהירים המוצעים ומשווקים על ידי קבוצות מפוקפקות. היהודים חיים את חייהם מאז ומתמיד בצניעות רבה ככל האפשר; הם נמנעים מיוהרה ומניקור עיניים, תוך הכרה במעלותיהם האמיתיות. הם מקפידים לשמור מרחק מפאר ריקני ומתרועת חצוצרות - וזה פועל כבמטה קסמים.

על פי התלמוד "אין הברכה שורה אלא בסמוי מן העין" - הברכה מתקיימת במה שמוסתר מעיני האדם. דוגמא לכך אנחנו מוצאים, בשתי הפעמים בהן קיבל משה רבנו את לוחות הברית. התלמוד מעלה, שבפעם הראשונה משה הוריד את הלוחות בקול רעש גדול, והם הושמדו כשעם ישראל עבד לעגל הזהב. לעומת זאת, הלוחות השניים נתנו למשה בשקט ובצנעה והם אלה ששרדו לנצח.

להתנהגות צנועה זו ישנו מקור - התורה, אשר אליה ככל הנראה שומרים אמונים כל חסידי הקבלה. הנביא מיכה אומר:

להתנהגות צנועה זו ישנו מקור - התורה, אשר אליה ככל הנראה שומרים אמונים כל חסידי הקבלה. הנביא מיכה אומר:

 

"ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך." (מיכה ו')

אפילו כשהולכים 'עם ה', מקיימים מצוות צדקה ושומרים על הצדק - יש לעשות זאת בצניעות!

עצתי לכל אותם אנשים שבאמת רוצים להינצל מעין הרע - חזרו לסגנון חיים צנוע ולא ראוותני, סלקו את ההחצנה מחייכם והפסיקו להתמקד בעצמכם.

אבל איכשהו, אני לא מאמין שזה יקרה. אפנות חולפות, הן בעלות פוטנציאל לרווחים כספיים קלים, המתודלקים בכספיהם של הכוכבים ההוליוודיים. וכך אנחנו מגיעים לאירוניה בהתגלמותה - דווקא החוט האדום, שאמור להרחיק את "עין הרע", הפך לסמל סטטוס... אשר מושך את "עין הרע" אל העונדים אותו...

מאמר בנושא קרוב: "עין הרע".


פורסם בתאריך: 26/9/2004